Điều khoản sử dụng

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang web venuscasinovn.top. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

1. Đăng ký tài khoản

Khi đăng ký tài khoản trên trang web venuscasinovn.top, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hoàn chỉnh. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và thông tin tài khoản của mình. Bất kỳ hoạt động không hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng của chúng tôi sẽ dẫn đến việc khóa hoặc xóa tài khoản của bạn.

2. Bản quyền

Nội dung trên trang web venuscasinovn.top, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, biểu đồ, dữ liệu, logo và biểu tượng, thuộc về chúng tôi hoặc các bên sở hữu nội dung tương ứng. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

3. Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.