Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin này cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng các công nghệ giao tiếp điện tử, bao gồm cookies, hệ thống ghi nhớ người dùng và các công nghệ theo dõi khác.

1.1. Mục đích thu thập thông tin

Thông tin cá nhân thu thập có thể được sử dụng để cung cấp, duy trì và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn với các thông tin quảng cáo, khuyến mãi và thông tin liên quan khác mà chúng tôi tin rằng có thể được bạn quan tâm.

Thông tin không cá nhân được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng và hiểu rõ hơn về cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi.

  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu pháp lý.
  • Chúng tôi tận dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ.

1.2. Quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu. Để làm điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email {{email liên hệ}}.